Великобілозерська районна державна адміністрація

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Дата: 03.11.2016 08:38
Кількість переглядів: 482

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 розпорядження голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                                                       

                                                                                 28.10.2016 № 309 

                                               УМОВИ

                                         проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

завідувача сектору кадрової роботи апарату

Великобілозерської районної державної адміністрації  

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює їх роботу.

2.Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

3.Разом з іншими структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

4.Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та державної служби.

5.Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців.

6.Контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників покладеним на них обов’язків.

7.Бере участь у розробленні структури апарату, штатного розпису, здійснює погодження положень про відділи та посадові інструкцій державних службовців апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації.

8.Здійснює підготовку разом з фахівцями структурних підрозділів райдержадміністрації проектів перспективних і поточних планів роботи а також відповідних пропозицій щодо виконання Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах компетенції сектору.

9.Проводить аналіз та узагальнення матеріалу про хід виконання  нормативно-правових  і організаційно розпорядчих документів для керівництва райдержадміністрації.

10.Організовує ведення, облік, зберігання особових справ, трудових книжок працівників райдержадміністрації, підготовку графіків відпусток працівників райдержадміністрації, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності.

11.Здійснює організаційне забезпечення роботи Ради по роботі з кадрами, атестаційної та конкурсної комісій.

12.Забезпечує здійснення кадрової роботи з керівниками підпорядкованих підприємств, установ та організацій або тих, які за часткою державного майна, віднесені до сфери управління райдержадміністрації.

13.Здійснює прийом громадян з кадрових питань.

14.Бере участь у нарадах, проведенні семінарів з питань кадрової роботи, відповідно до сфери діяльності сектору.

15.Забезпечує своєчасне і якісне подання звітів та інформації до облдержадміністрації і Межрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

16.Розглядає пропозиції, заяви, скарги, громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  райдержадміністрації та компетенції сектору кадрової роботи, готує відповідні матеріали та подає їх керівництву адміністрації.

17.Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ.

18.Дотримується правил внутрішнього службового розпорядку. Виконує інші доручення керівництва.   

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 2757грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»), на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50%.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка (форма № П-2ДС);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

Строк подання документів: документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Межрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до Великобілозерської райдержадміністрації: 71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120  

Дата, час і місце проведення конкурсу

25 листопада 2016 року, приміщення Великобілозерської районної державної адміністрації,

71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Середа Олена Іванівна

тел. (06156) 2-02-68

vbeloz_rda@zp.ukrtel.net  

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта  

вища, не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта економічного (гуманітарного) спрямування, соціальна робота за спеціальностями галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки»; «Управління та адміністрування», «Право»

2

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»;
 4. Закон України  «Про доступ до публічної інформації»;
 5. Закон України  «Про відпустки»;
 6. Кодекс Законів про працю України;
 7. Закон України «Про захист персональних даних»
 8. укази та розпорядження Президента України;
 9. постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
 10. інші нормативно-правові акти;
 11. практика застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції;
 12. інструкція з діловодства;
 13. основи психології;
 14. правила внутрішнього службового розпорядку;
 15. правила етичної поведінки;
 16. порядок ведення кадрової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;

17)правила та норми охорони праці та протипожежного захисту

3

Професійні знання

Знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання кадрових відносин, в тому числі основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби 

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на посаді керівника

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

6

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтувати власну позицію;

3) досягнення керівних результатів.

7

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) вміння працювати з великими масивами інформації;

3) вміння працювати при багатозадачності;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

8

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

9

Впровадження змін

1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.

10

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

11

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) незалежність та ініціативність.    

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                     Н.В.Кваша 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень