Великобілозерська районна державна адміністрація

Антикорупційне законодавство. Повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб'єкта декларування

Дата: 02.02.2017 15:47
Кількість переглядів: 601


Починаючи з 01.09.2016 в Україні діє система подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Е-декларування). Як відомо, за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (Національного агентства)   від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» ця система розпочала свою роботу в два етапи і якщо з 01.09.2016 вона стосувалась лише осіб, які займали згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище, то вже з 01.01.2017 стосується усіх суб’єктів декларування.

В рамках роботи системи, окремою новелою для суб’єктів декларування, слід відзначити, вимоги  частини 2  статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» згідно яких у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного  агентства.

Отже, підсуттєвою зміною у майновому стані вважається отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року (на 2016 рік - 68 900 грн., а на 2017 рік – 160000 грн.)

Порядок інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування визначений у Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який був затверджений рішенням Національного агентства № 3 від 10.06.2016. Відповідно до пункту 6 Розділу II зазначеного Порядку, cуб’єкти декларування особисто письмово повідомляють Національне агентство про суттєвізміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої статті 52 Закону шляхом подання  відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форми. Згідно з пунктом 2 розділу II зазначеного Порядку, повідомлення про суттєвізміни у майновому стані суб’єкта декларування подається через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування після реєстрації в Реєстрі.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається. Електронна форма для подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування затверджена рішенням Національного агентства № 3 від 10.06.2016.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. Паперова копія повідомлення не надсилається (не подається).           

Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниціУкраїни за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійсненнявидатків.

Слід зауважити, що у Національному агентстві акцентують, що до доходів, які необхідно вказати у повідомленні, відноситься заробітна плата (грошове забезпечення), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, спадщина, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь які заохочувальні та компенсаційн івиплати, які надаються особі у зв’язку з відносинами трудового найму. А це означає,що якщо, наприклад,  суб’єкт декларування  отримає одноразову виплату (дохід) у вигляді заробітної плати, преміювання або іншу виплату, яка перевищуватиме 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, коли такий дохід було отримано, вона зобов’язана буде повідомити про це  Національне агентство шляхом подання відповідного повідомлення.

Також важливо пам’ятати, що на відміну від декларацій виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються. Отже під час їх заповнення необхідно бути максимально зосередженим, або не допустити у ньому помилок, які Ви в подальшому не зможете виправити.  Після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб’єкт декларування підписує документ накладанням на нього власного електронного цифрового підпису (ЕЦП). А Реєстр кожному поданому документу автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа).

Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, вказану під час реєстрації в Реєстрі, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

При цьому, подання інформації про суттєвізміни в майновому стані відповідно до статті 52 Закону не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону. Наприклад, у разі отримання доходу на суму вище 50 МЗП суб’єкт декларування повинен надіслати про це повідомлення в Національне агентство шляхом подання від повідно їелектронної форми на веб-сайті Реєстру. Зазначена інформація повинна бути також відображена у наступній  декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює відповідний звітний період (наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб’єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані). Однак, слід звернути увагу на відмінністьу порогах декларування, встановлених законодавством для відображення інформації в декларації та повідомленні про суттєвізміни в майновому стані суб’єкта декларування. Так, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вказується інформація про отримання доходу або придбання майна на суму більше 50 МЗП. Цей поріг поширюється також на цінне рухоме майно, яке було придбано суб’єктом декларування. Водночас, відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 МЗП. Відповідно, у разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю більше 50 МЗП, але менше 100 МЗП, інформація про придбання такого майна буде відображена в декларації лише. 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень