Великобілозерська районна державна адміністрація

Запорізька область, Великобілозерський район

Звіт про проведення операції «Урожай-2016» у Великобілозерському районі

Дата: 19.12.2016 16:09
Кількість переглядів: 564

         Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 13.04.2016 № 161 «Про організацію проведення операції «Урожай – 2016» згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.05.2016 № 152 «Про організацію проведення операції «Урожай – 2016», зі змінами та доповненнями в районі проводилася операція «Урожай – 2016» із залученням органів виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідна акція мала цілу низку напрямків направлених на забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів та легалізацію зайнятості населення району.

         Основними  стратегічними  напрямами  операції  «Урожай-2016» було:

1)  виявлення  земельних  ділянок,  що  перебувають  в  обробітку  без відповідного документального оформлення;

2)  упередження,  руйнування  і  недопущення  використання  у  2016  році  схем  ухилення  від  оподаткування  суб'єктів  господарювання,  які  здійснюють операції  з  сільськогосподарською  продукцією,  та  контроль  за  повнотою виплати орендодавцям земельних ділянок (паїв) орендної плати;

3)  аналіз  виплати  реальної  заробітної  плати  працівникам,  зайнятим  у сільському господарстві на всіх етапах виробництва;

4)  виявлення  сільгосптоваровиробників,  що  мають  заборгованість  до бюджетів усіх рівнів із виплати заробітної плати та податку з доходу фізичних осіб,  а  також  джерел  та  резервів  забезпечення  погашення  ними  зазначеної заборгованості;

5) виявлення та легалізація праці найманих працівників;

6)  виявлення  осіб,  що  надають  послуги  як  громадянам,  так і  суб'єктам господарювання  з  обробітку  землі  та  комбайнування  власною сільськогосподарською  технікою  з  подальшим  дослідженням  наявності документального  оформлення  таких  відносин  із  дотриманням  вимог  чинного законодавства, реальної вартості таких послуг та залучення їх до декларування отриманих доходів;

7)  встановлення  можливих  ризиків  по  суб'єктах  господарювання сільськогосподарського  напряму,  зокрема  тих, які  знаходяться  в  спеціальному режимі  оподаткування  ПДВ,  щодо  невідповідності  обсягів  реалізації  наявним площам землі, виробничим та трудовим ресурсам;

8) виявлення фізичних осіб, що самостійно обробляють земельні ділянки понад  обсяг  площі,  передбачені  для  ведення  особистого  селянського господарства  (понад  2  га  відповідно  до  Закону  України  від  15.03.2003 №  742-ІV)  для  залучення  їх до  декларування доходів  та  добровільної участі  у системі  загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування  з подальшою сплатою до відповідних бюджетів (фондів) податків (внесків);

9)  аналіз  стану  використання  сільськогосподарських  земель (рілля,  перелоги,  багаторічні  насадження,  сіножаті,  (пасовища),  суб’єктами господарювання (юридичні особи, фізичні особи -підприємці, громадяни).

         Крім того робочій групі було необхідно:

1)  забезпечити координацію дій та  ефективну взаємодію з  податковими, правоохоронними та іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

2)  провести  роботу  на  відповідній  території,  направлену  на  виявлення фактів  використання  земельних  ділянок  без  оформлення  відповідних  прав  на землю  та  виявлення  земельних  ділянок,  які  використовуються  не  за  цільовим призначенням;

3) провести роботу щодо виявлення осіб, які надають послуги з обробітку земель власною технікою та осіб, які самостійно обробляють земельні ділянки понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського господарства та реалізують товарну сільськогосподарську продукцію;

4) провести обстеження та аналіз не наданих в оренду земельних ділянок державної  власності,  земельних  ділянок,  наданих  у  постійне  користування, земельних ділянок, по яких закінчився термін оренди, щодо виявлення фактів їх незаконного використання;

5)  провести  роботу  з  перегляду  договорів  оренди  між  власниками земельних часток (паїв) та сільгоспвиробниками в частині збільшення розміру орендної плати до економічно обґрунтованих відсотків грошової оцінки землі;

6)  ініціювати  приведення  розміру   плати  за  оренду  земель сільськогосподарського  призначення  державної  власності  до  економічно обґрунтованих відсотків грошової оцінки землі (ріллі);

7) здійснювати постійний контроль за своєчасним та повним проведенням розрахунків  з  орендної  плати  із  власниками  земельних часток  (паїв)  і відповідним  перерахуванням  до  місцевих  бюджетів  податку  на  доходи фізичних осіб;

9)  у  випадку  порушення  сільгоспвиробниками  вимог  земельного законодавства  України  та  умов  договору  оренди  землі,  ініціювати  питання щодо припинення  ними  правакористування земельними ділянками  державної та комунальної власності;

          За результатами поетапного проведення  операції  «Урожай – 2016». здійснено фотофіксацію полів, зібрано інформацію щодо наявних земель, землекористувачів та землевласників, узагальнено інфорацію щодо використання земель державної, приватної та колективної власності. При заповнені таблиць виникали проблеми в отриманні персональних даних власників земельних ділянок. Користувачі земельними ділянками відмовлялися надавати інформацію про власника земельної ділянки мотивуючи це захистом персональних даних,  про терміни закінчення договорів оренди побоюючись, що відповідна інформація стане загальнодоступна та перешкодить веденню господарської діяльності. Крім того здійснювався тиск на членів робочої групи, що призвело до виходу їх із складу робочої групи.

      Всього по району моніторингу підлягало –  більше 41 тисячі гектар сільськогосподарських земель району. Це 38,5 тис. гектар ріллі та 2,5 тис. гектар пасовищ. Із них 35 тисяч гектар земель приватної власності, майже 4 тисяч гектар земель державної власності та 1,6 тисяч гектар земель колективної власності.

      Обстежено земель сільськогосподарського призначення державної власності на площі 3990 гектар виявлено, що згідно договорів оренди використовується 2023 гектара без документів використовується 230 гектар. Не використовується 1736 гектар землі (пасовища), використовується не за цільовим призначенням 46,7 гектар землі (розорані пасовища).

      Обстежено земель сільськогосподарського призначення колективної власності на площі 1598 гектара виявлено, що використовуються згідно з договорами оренди 606 гектар, не використовуються 992 гектара нерозподілених пасовищ.

      Обстежено земель приватної власності сільськогосподарського призначення на площі 35,3 тис. гектар виявлено, що для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовується 31 тис. гектар, для ведення фермерського господарства 2 тисячі гектар для ведення особистого селянського господарства більше 2-х тисяч гектар із них використовуються згідно договорів оренди  майже 26 тисяч гектар, самостійно використовуються 8,5 тисяч гектар.

       За результатами проведеного моніторингу створено зведений електронний реєстр земель сільськогосподарського призначення по району.

       Використання земель з порушенням діючого законодавства зафіксовано на площі 406 гектар, а саме: без правовстановлюючих документів використовується 230 гектар земель державної власності, майже 88 гектар земель колективної власності використовувалося з орендною платою нижче 3 відсотків та 88 гектар з повністю або частково зміненим цільовим призначенням (розорані пасовища).

 В розрізі сільських рад:

За результатами роботи по Новопетрівській сільській раді було виявлено, що орендна плата за земельні ділянки загальною площею – 87,8668 ріллі сплачується в розмірі 2,5 % від нормативно – грошової оцінки землі. Зараз орендна плата піднята до 3% та здійснено перерахунок. Сума додаткового находження до бюджету склала – 161 тис. грн.

       За результатами роботи по Трудовій сільській раді при обстежені полів були  виявлені розорані фізичними особами пасовища на площі – 25,65 га. Проведено робота по притягненню фізичних осіб до оподаткування.

         По Гюнівській сільській раді площа 3,9801 га. використовувалася невідомими особами без документів.

         При обстежені по Червоній сільській раді – виявлено, що без документів невідомими особами використовується землі державної власності сільськогосподарського призначення на площі – 37 га. (посіяно пшеницю, просо, соняшник); із них 16,1 га. – (посіяно просо)- земельна ділянка зарезервована для учасників АТО. Також виявлено, що частково  розоране пасовище на площі – 41,4886 га ( посіяно люцерна), земельна ділянка прилягає до водного об’єкту .

         При обстежені по Великобілозерській сільській раді – виявлені розорані пасовища на площах : 21,1 га. додаткові надходження до бюджету за нецільове використання земельних ділянок склали – 24,7 тис.грн. Крім того земельна ділянка площею 28,3 га – використовується невідомими особами без документів ( посіяно пшеницю) ділянка зарезервована для учасників АТО.

         Про виявлені факти порушення земельного законодавства було повідомлено  фіскальну службу, правоохоронні органи, облдержадміністрацію та Держгеогадастр у Запорізькій області.

        Крім того за результатами проведення операції «Урожай -2016» підвищено розмір заробітної плати 323 найманим працівникам. Легалізовано доходу на суму 991,4 тис.грн. за рахунок підвищення заробітної плати. Додаткові надходження за рахунок підвищення розміру виплати заробітної плати з податку на доходи фізичних осіб склали 178,4 тис.грн, з військового збору 14,9 тис.грн., з єдиного соціального внеску 218,1 тис.грн.

          Кількість добровільно додатково оформлених найманих працівників склала 142 особи. За рахунок чого легалізовано доходу на суму 187,4 тис.грн. Додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників з податку на доходи фізичних осіб склали 33,7 тис.грн, з військового збору 2,8 тис.грн., з єдиного соціального внеску 41,2 тис.грн.

          Додатково виявлено 505 громадян, які отримували дохід від продажу сільськогосподарської продукції.  Сума задекларованого доходу склала 3631,2 тис. грн.. Сума задекларованого податку на доходи фізичних осіб склали 544,6 тис.грн,  військового збору 54,47 тис.грн. Сплачено на звітну дату податку на доходи фізичних осіб 542 тис.грн. (99%),  військового збору 54,17 тис.грн.(99%).

          Також за результатами проведених дій зареєстровано 64 договори оренди земельних часток (паїв)  загальною площею 608,6 гектар. Додаткові надходження єдиного податку склали 36,4 тис.грн. додаткові надходження орендної плати за земельні ділянки склали 20,5 тис.грн., додатково задекларовано ПДВ на спец рахунок в сумі 13,4 тис.грн, та 8,6 тис.грн. до сплати.

          В цілому додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів від проведення операції «Урожай-2016» склали 1153 тис.грн.

          З метою більш детального та своєчасного проведення операції Урожай в 2016/17 роках розроблено та затверджено рішенням районної ради від 21.07.2016 № 1 Програму підтримки проведення в Великобілозерському районі операції «Урожай» на 2016-2017 роки. Якою передбачається надання коштів на бензин та придбання планшету для обстеження сільськогосподарських угідь району.

         На постійному контролі тримався посів озимих культур під урожай 2017 року. Планувалося посіяти під урожай 2017 року озимих зернових на площі 13,3 тис. га, в т.ч. озимої пшениці – 11,3 тис. га.,               озимого ячменю – 1,0 тис.га., крім того озимого ріпаку – 1,0 тис. га. Потреба в посівному матеріалі озимих культур становила 2660 тонни.

Станом на звітну дату посіяно озимого ріпаку на площі 1453 га. що становить 145 відсоток від плану, 10150 гектар озимої пшениці, що становить 90 відсотків до плану та 867 гектар озимого ячменю.


 

      Середня заробітна плата одного працівника по сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.12.2016 року становить 3325 грн., зокрема:

  • ТОВ Агрофірма «ім. А. Суворова» - 4677 грн;
  • ТОВ Агрофірма «ім. Ватутіна» - 4562 грн;
  • ТОВ «Імені Гагаріна» - 4945 грн;
  • ПАТ «Агрофірма Гюнівська» -  1539 грн;
  • СВК «Росія» - 2708 грн;
  • ТОВ «Преображенське» - 1521 грн.


 


 

Результатом проведеної роботи по операції «Урожай-2016» є ряд позитивних факторів:

  • додаткові надходження до бюджетів усіх рівні
  • підвищення розміру заробітної плати
  • легалізація доходів та праці найманих працівників


 


 

Отже основними завдання на 2017 рік є продовження цієї роботи, а саме:

1. Збір інформації щодо наявних земель, землекористувачів, землевласників;

2. моніторинг посівних площ, культур, «обробітчиків»;

3. моніторинг збору врожаю, урожайність культур, «збирачів», найманої праці, надання послуг;

4. виявлення земельних ділянок, що перебувають в обробітку без відповідного документального оформлення;

5. упередження, руйнування і недопущення використання у 2017 році схем ухилення від оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з сільськогосподарською продукцією, та контроль за повнотою виплати орендодавцям земельних ділянок (паїв) орендної плати;

6. аналіз виплати реальної заробітної плати працівникам, зайнятим у сільському господарстві на всіх етапах виробництва;

7. виявлення та легалізація праці найманих працівників;

8. виявлення осіб, що надають послуги як громадянам, так і суб’єктам господарювання з обробітку землі та комбайнування власною сільськогосподарською технікою з подальшим дослідженням наявності документального оформлення таких відносин із дотриманням вимог чинного законодавства,  реальної вартості таких послуг та залучення їх до декларування отриманих доходів;

9. виявлення фізичних осіб, що обробляють земельні ділянки понад обсяг площі, передбачені для ведення особистого селянського господарства (понад 2 га відповідно до Закону України від 15.03.2003 № 742-IV) для залучення їх до декларування доходів та добровільної  участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з подальшою сплатою до відповідних бюджетів (фондів) податків (внесків);

10. аналіз стану використання сільськогосподарських земель (рілля, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища), суб’єктами господарювання (юридичні особи, фізичні особи – підприємці, громадяни).


 


 


 


 

Голова

райдержадміністрації                                                                         Ю.М.Шворак


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень