Великобілозерська районна державна адміністрація

Запорізька область, Великобілозерський район

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, цивільного захисту населення Великобілозерської РДА

Дата: 19.01.2017 16:43
Кількість переглядів: 390

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                розпорядження голови

                                                                                                                                райдержадміністрації

                                                                                                                               18.01.2017 № 13


 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, цивільного захисту населення Великобілозерської районної державної адміністрації


 

Загальні умови

Посадові обов'язки


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

          1.Розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

2.Бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

3.  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

4. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.Виконує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

7. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

8.  Забезпечує захист персональних даних;

         9.Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

10. Готує у межах компетенції пропозиції до проекту місцевого бюджету та подає їх на розгляд  районної державної адміністрації;

11.Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

12.Забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

13.Забезпечує дотримання виконавської дисципліни.

І. у сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

<>1)2)3)4)забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;
 • проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;
<>7)8)9)10)11) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;
 • забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

В)у сфері теплопостачання та енергозбереження:

 1. розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;
 2. здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
 3. організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
 4. погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 5. забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;
 6. забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів  населених пунктів тепловою енергією;
 7. забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно до відповідних регіональних програм;
 8. вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

Б)у сфері питної води та питного водопостачання:

 1. розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації регіональних програм у цій сфері;
 2. забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;
 3. порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;
 4. забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;
 5. здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
 6. забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

       7)розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

Г)  у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

 1. бере участь у розробленні та виконанні  регіональних програм благоустрою населених пунктів;
 2. інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 3. бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;
 4. здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;
 5. забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;
 6. надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
 7. надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 8. надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;
 9. забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

ІІ.      у галузі будівництва:

 1. бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);
 2. розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
 3. здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;
 4. бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 5. здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;
 6. бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;
 7. бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;
 8. бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;
 9. бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;
 10. здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
 11. бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;
 12. надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
 13. розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

забезпечує дотримання виконавської дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Великобілозерської районної державної адміністрації

ІІІ. здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та будівництва відповідно до законів.


 


 

Умови оплати праці


 


 

Посадовий оклад – 2585 грн. надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»), на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50%.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


 


 


 


 


 


 


 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду  на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої  перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу


 

приміщення Великобілозерської районної державної адміністрації,

71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

17 лютого 2017 року, о 10.00


 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


 

Середа Олена Іванівна

тел. (06156) 2-02-68

vbeloz_rda@zp.ukrtel.net


 


 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Знання законодавства


 

 • Конституція України,
 • Закон України "Про запобігання корупції",
 • Закон України «Про державну службу»

3

Професійні знання


 

- Закон України «Про житлові комунальні послуги;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

4

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

5

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді


 

6

Сприйняття змін


 

виконання плану змін та покращень

7

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

8

Особисті компетенції

-Відповідальність;

-системність і самостійність в роботі


 


 
 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                        О.Л.Хілько


 


 


 


 


 


 


 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень