Великобілозерська районна державна адміністрація

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» завідувача сектору кадрової роботи апарату Великобілозерської районної державної адміністрації

Дата: 17.01.2017 16:50
Кількість переглядів: 502

                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                 розпорядження голови

                                                                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                                                                 16.01.2017 № 11 

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» завідувача сектору кадрової роботи апарату Великобілозерської районної державної адміністрації 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що стосуються кадрових питань, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції голові районної державної адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації з питань управління персоналом;

 5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує голова районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням голови районної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

12) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи районної державної адміністрації;

опрацьовує штатний розпис районної державної адміністрації;

спільно з відділом фінансово-господарсько забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу районної державної адміністрації;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

  організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

 13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату районної державної адміністрації;

 14) здійснює планування професійного навчання державних службовців  районної державної адміністрації;

 15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

 19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

  20) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління районної державної адміністрації (далі – підпорядковані організації);

 21) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

22) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

23) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

   24) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладено на інші підрозділи;

   25) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

26) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

27) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

організовує планування роботи сектору та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

28) вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

29) визначає розподіл обов'язків між працівниками сектору, координує та контролює їх діяльність;

30) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору;

31) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

32) дотримується правила внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Великобілозерської районної державної адміністрації.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 2757грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»), на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50%.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка (форма № П-2ДС);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

Строк подання документів: документи приймаються протягом 21 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Межрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до Великобілозерської райдержадміністрації: 71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

Дата, час і місце проведення конкурсу

15 лютого 2017 року, приміщення Великобілозерської районної державної адміністрації,

71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Середа Олена Іванівна

тел. (06156) 2-02-68

vbeloz_rda@zp.ukrtel.net  

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта  

вища, не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта економічного (гуманітарного) спрямування, соціальна робота за спеціальностями галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки»; «Управління та адміністрування», «Право»

2

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»;

4)Закон України «Про відпустки»;

5)Кодекс Законів про працю України;

3

Професійні знання

Знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання кадрових відносин. 

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на посаді керівника

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

6

Лідерство

1) вміння обґрунтувати власну позицію; 

7

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання; 

8

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів; 

9

Впровадження змін

1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

10

Управління організацією роботи та персоналом

1) вміння працювати в команді та керувати командою;

2) вміння розв’язання конфліктів;

11

Особистісні компетенції

1) дисципліна і системність;    

Заступник голови  райдержадміністрації                                                                                                      О.Л.Хілько 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень